Search

Concerns:Vision

Edition:Futurama Website

Module:Futurama Register

User:System-administrator

Prerequisites

- not applicable

 

 

Introduction

This page describes the module Futurama Register. This module is only applicable in the dutch market. Therefore this page is in dutch.

Inleiding

Installatie van de Futurama Register webservice

Voer hiervoor de volgende stappen uit:

 • Kopieer de inhoud van de map Register uit de installatiemap van Futurama Vision naar een directory op de webserver.
 • Maak in IIS een applicatie van deze webservice. Kies hier als applicatiepool de pool die ook door de Vision Management Site gebruikt wordt.
 • Hernoem bij een eerste installatie het bestand Default.config naar Web.config.

Update van de Register webservice

Voer hiervoor de volgende stappen uit:

 • Verwijder de bestanden uit de directory met de oude installatie van de Register webservice, behalve de web.config.
 • Kopieer de inhoud van de map Register uit de installatiemap van de nieuwe Futurama Vision naar de directory.

Configuratie

In het web.config bestand van de Futurama Register webservice kunt u het gedrag van de webservice configureren. De belangrijkste instellingen om te wijzigen zijn:

connectionstring naar database

In de sectie connectionStrings staat de connectie naar de database gedefinieerd. Deze ziet er als volgt uit:

         providerName="System.Data.EntityClient" />

Hierbij dient u de volgende instellingen aan te passen:

 • adres: hierin staat het ip adres of de dns-naam van de database server
 • databasenaam: de naam van de database binnen de SQL Server
 • user: de naam van de gebruiker
 • wachtwoord: het wachtwoord dat hoort bij deze gebruiker

Deze gebruiker dient 'dbo' te zijn van de database.

webservices

De Deelnemerstatus en OpvragenPensioenAanspraken webservices kunnen allebei volgens het Windows Communication Foundation systeem geconfigureerd worden voor veel verschillende standaarden en communicatie protocols. Meer informatie kunt u hier vinden. Een eenvoudig voorbeeld met de correcte servicenames en bindingNamespaces staat hieronder:

<system.serviceModel>
  <bindings>
    {uw gewenste registerservice binding configuratie}
  </bindings>
  <services>
    <service name="ActuIT.Futurama.Vision.Register.Request.PensioenaansprakenHTTPBinding6_0" behaviorConfiguration="{naam van register behavior}">
      <endpoint name="PensioenaansprakenHTTPPort" listenUri="{url van de service}" contract="ActuIT.Futurama.Vision.Register.Request.IPensioenaansprakenHTTPBinding6_0" 
			bindingNamespace="http://www.pensioenregister.nl/schema/Services/2022/06/Pensioenaanspraken" bindingConfiguration="{naam van register binding}" 
			bindingName="{naam van register binding}" binding="basicHttpBinding" address="">
      </endpoint>
      <endpoint contract="IMetadataExchange" binding="mexHttpsBinding" address="mex"></endpoint>
		</service>
		<service name="ActuIT.Futurama.Vision.Register.Request.PensioenaansprakenHTTPBinding5_0" behaviorConfiguration="{naam van register behavior}">
      <endpoint name="PensioenaansprakenHTTPPort" listenUri="{url van de service}/request5_0.svc" contract="ActuIT.Futurama.Vision.Register.Request.IPensioenaansprakenHTTPBinding5_0" 
			bindingNamespace="http://www.pensioenregister.nl/schema/Services/2018/10/Pensioenaanspraken" bindingConfiguration="{naam van register binding}" 
			bindingName="{naam van register binding}" binding="basicHttpBinding" address="">
      </endpoint>
      <endpoint contract="IMetadataExchange" binding="mexHttpsBinding" address="mex"></endpoint>
		</service>
    <service name="ActuIT.Futurama.Vision.Register.Deelnemerstatus" behaviorConfiguration="{naam van register behavior}">
      <endpoint name="Deelnemerstatus" listenUri="{het relatieve url van de service}" contract="ActuIT.Futurama.Vision.Business.Register.Waardeoverdracht.IDeelnemerstatus" 
			bindingNamespace="http://www.pensioenregister.nl/schema/Services/2018/07/WaardeoverdrachtDeelnemerstatus" bindingConfiguration="{naam van register binding}" 
			bindingName="{naam van register binding}" binding="basicHttpBinding" address="">
      </endpoint>
      <endpoint contract="IMetadataExchange" binding="mexHttpsBinding" address="mex"></endpoint>
		</service>
  </services>
  <behaviors>
    <serviceBehaviors>
      {uw gewenste registerservice behavior configuratie}
    </serviceBehaviors>
  </behaviors>
</system.serviceModel>

datumopmaak

Om de datumopmaak van de overzichten met bezoekers aan te passen kunt u in de web.config van de management site de gewenste taal kiezen door binnen de sectie de volgende tag toe te voegen:

tracering

Door onder de sectie connectionStrings de volgende instelling toe te voegen kunt u instellen dat iedere fout en iedere webservice aanroep wordt gelogd.

<system.diagnostics>
  <sources>
    <source name="System.ServiceModel"
          switchValue="Error, Critical"
          propagateActivity="true">
      <listeners>
        <add name="traceListener"
          type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"
          initializeData= "c:\test\log\Traces.svclog" />
      </listeners>
    </source>
    <source name="System.ServiceModel.MessageLogging">
      <listeners>
        <add name="messages"
         type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener"
         initializeData="c:\test\log\messages.svclog" />
      </listeners>
    </source>
  </sources>
  <trace autoflush="true" indentsize="3" />
</system.diagnostics>
<system.serviceModel>
  <diagnostics>
    <messageLogging
     logEntireMessage="true"
     logMalformedMessages="true"
     logMessagesAtServiceLevel="false"
     logMessagesAtTransportLevel="true"
     maxMessagesToLog="3000"
     maxSizeOfMessageToLog="20000"/>
  </diagnostics>
</system.serviceModel>

Feedback

If you have any questions about this subject or if you want to provide us feedback please send us an e-mail.

Updated: 2019-04-24